Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Эрдэмтний хайлт

Энэ хуудас нь өөрийн судалгаанд шаардлагатай эрдэмтэн судлаачийн мэдээллийг богино хугацаанд олж төслийн судалгааны бүх төрлийн баг бүрдүүлэх боломж олгож байна.

Хайх эрдэмтэн           

Эцэг/эх-ийн нэр: Нэр:
Салбар: Зэрэг:
Хамгаалсан он: Диссертацийн дугаар:
Төрсөн он:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар:"Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан"
Хайлт үр дүн : 646 бичлэг олдлоо.


# Эрдэмтний эцэг /эх/
-ийн нэр
Эрдэмтний нэр ШУ-ны салбар Эрдмийн зэрэг цол Имэйл Дисс №1 Дисс №2
1 Данзан-Осор Аваадорж Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)
2 Равжир Аварзэд Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)
3 Аюурзана Авирмэд Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 1815
4 Бадамдорж Адъяа Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 0404
5 Цэнд Адъяа Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)
6 Юмдал Адъяа Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Шинжлэх ухааны доктор(ScD) 1309
7 Дарьхийхүү Адъяамөнх Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 2274
8 Долгорсүрэн Аззаяа Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 0866
9 Түмэнхүү Аззаяа Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) t.azzaya@yahoo.com 3498
10 Кылыш Аксолтан Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 1961