Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Эрдэмтний хайлт

Энэ хуудас нь өөрийн судалгаанд шаардлагатай эрдэмтэн судлаачийн мэдээллийг богино хугацаанд олж төслийн судалгааны бүх төрлийн баг бүрдүүлэх боломж олгож байна.

Хайх эрдэмтэн           

Эцэг/эх-ийн нэр: Нэр:
Салбар: Зэрэг:
Хамгаалсан он: Диссертацийн дугаар:
Төрсөн он:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар:"Нийгмийн шинжлэх ухаан"
Хайлт үр дүн : 2078 бичлэг олдлоо.


# Эрдэмтний эцэг /эх/
-ийн нэр
Эрдэмтний нэр ШУ-ны салбар Эрдмийн зэрэг цол Имэйл Дисс №1 Дисс №2
1 Мажид Абдул Нийгмийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)
2 Бадарч Авирмэд Нийгмийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) aviraa@ mail.ru
3 Даваацэрэн Авирмэд Нийгмийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) Avirmedd@yahoo.com 2650
4 Содномгомбо Авирмэд Нийгмийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)
5 Эрэнцэн Авирмэд Нийгмийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)
6 Жарантай Авхиа Нийгмийн шинжлэх ухаан Шинжлэх ухааны доктор(ScD)
7 Нягуур Агваан Нийгмийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 0619
8 Дорчинсүрэн Адъяа Нийгмийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 0025
9 Ойдов Адъяа Нийгмийн шинжлэх ухаан Шинжлэх ухааны доктор(ScD) 1855 1119
10 Содоо Адъяа Нийгмийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 0726