Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Эрдэмтний хайлт

Энэ хуудас нь өөрийн судалгаанд шаардлагатай эрдэмтэн судлаачийн мэдээллийг богино хугацаанд олж төслийн судалгааны бүх төрлийн баг бүрдүүлэх боломж олгож байна.

Хайх эрдэмтэн           

Эцэг/эх-ийн нэр: Нэр:
Салбар: Зэрэг:
Хамгаалсан он: Диссертацийн дугаар:
Төрсөн он:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар:"Инженерийн ухаан, технологи"
Хайлт үр дүн : 618 бичлэг олдлоо.


# Эрдэмтний эцэг /эх/
-ийн нэр
Эрдэмтний нэр ШУ-ны салбар Эрдмийн зэрэг цол Имэйл Дисс №1 Дисс №2
1 Онолт Аварзад Инженерийн ухаан, технологи Боловсролын доктор(PhD)
2 Чилхаажав Авдай Инженерийн ухаан, технологи Шинжлэх ухааны доктор(ScD) avdai_ch@must.edu.mn 1353
3 Дарь Адъяа Инженерийн ухаан, технологи Боловсролын доктор(PhD) 2272
4 Самбуу Адъяа Инженерийн ухаан, технологи Боловсролын доктор(PhD)
5 Цохио Адъяасүрэн Инженерийн ухаан, технологи Боловсролын доктор(PhD) 1841
6 Жамьян Алгаа Инженерийн ухаан, технологи Шинжлэх ухааны доктор(ScD)
7 Даваадорж Алимаа Инженерийн ухаан, технологи Боловсролын доктор(PhD)
8 Дагва Алтангэрэл Инженерийн ухаан, технологи Боловсролын доктор(PhD) 0459
9 Чагнаа Алтангэрэл Инженерийн ухаан, технологи Боловсролын доктор(PhD) altangerel@num.edu.mn 3565
10 Зууннасан Алтанзагас Инженерийн ухаан, технологи Боловсролын доктор(PhD)