Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Эрдэмтний хайлт

Энэ хуудас нь өөрийн судалгаанд шаардлагатай эрдэмтэн судлаачийн мэдээллийг богино хугацаанд олж төслийн судалгааны бүх төрлийн баг бүрдүүлэх боломж олгож байна.

Хайх эрдэмтэн           

Эцэг/эх-ийн нэр: Нэр:
Салбар: Зэрэг:
Хамгаалсан он: Диссертацийн дугаар:
Төрсөн он:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар:"Байгалийн шинжлэх ухаан"
Хайлт үр дүн : 914 бичлэг олдлоо.


# Эрдэмтний эцэг /эх/
-ийн нэр
Эрдэмтний нэр ШУ-ны салбар Эрдмийн зэрэг цол Имэйл Дисс №1 Дисс №2
1 Бүдээбазар Авид Байгалийн шинжлэх ухаан Шинжлэх ухааны доктор(ScD) Avid@mas.ac.mn 1308 2146
2 Авар Авирмэд Байгалийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD)
3 Дашжид Авирмэд Байгалийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 0302
4 Эрдэнэдалай Авирмэд Байгалийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 1307
5 Жанчив Авхинсүх Байгалийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 0366
6 Янсанжав Адъяа Байгалийн шинжлэх ухаан Шинжлэх ухааны доктор(ScD) adiya_ya@yahoo.com 2547
7 Гэлэгпил Адъяабадам Байгалийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 1881
8 Ванданжав Адъяасүрэн Байгалийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) v_adyasuren@yahoo.com 1239
9 Пүрэвбазар Адъяасүрэн Байгалийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) 0668
10 Жуков Аззаяа Байгалийн шинжлэх ухаан Боловсролын доктор(PhD) zayajukov@gmail.com 3885