Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Цэцгээ овогтой Элбэгзаяа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.3 Боловсрол судлал

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
МОНГОЛ УЛСЫН ЖЕНДЭРИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ СУДАЛСАН НЬ 2021 Нийгмийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.