Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Ганхүү овогтой Баттулга

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 1.1 Математик

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Санхүү ба даатгалын зах зээл дэх математик загварууд 2021 Байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.