Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Жамсранжав овогтой Баттулга

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.2 Эдийн засаг, Бизнес

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Шатахууны үнийн удирдлагад санхүүгийн арга хэрэгсэл ашиглах нь 2020 Нийгмийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.