Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Доржсүрэн овогтой Батсүрэн

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 1.5 Газар, хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 0

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Диссертаци бүртгэгдээгүй байна.

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.