Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Шархүү овогтой Батзүсэм

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 5.2 Эдийн засаг, Бизнес

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.