Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Аюуш овогтой Юмчмаа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, 3.5 Бусад анагаах ухаан

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Эмнэлгийн оношилгооны эксперт системийн боловсруулалт 2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.