Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Амарсайхан овогтой Түвшинбаяр

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 1.2 Компьютер, мэдээллийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 1

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Сургалтанд виртуал лабораторийг ашиглах нь 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.