Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Мажиг овогтой Тунгалаг

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 4.1 Хөдөө аж ахуйн, ой, загас агнуур

Бүтээлийн тоо: 6

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Монгол орны ой-ургамалжлын хошуудын ойн нөөц, менежментийн онцлог 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Мажиг Тунгалаг, Gerelbaatar S, Lobanov A.I. Organic Carbon Stocks in the Forest Soils of Northern Mongolia.
Өгүүлэл
2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
Мажиг Тунгалаг, Доржсүрэн Ч Монгол орны ойн төлөв байдал, өөрчлөгдөл.
Өгүүлэл
2017 Байгалийн шинжлэх ухаан
Мажиг Тунгалаг, Altanzagas B, Gerelbaatar S, Dorjsuren Ch Tree-Level Above-Ground Biomass Equations for Pinus sylvestris L. in Mongolia.
Өгүүлэл
2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
Мажиг Тунгалаг, Чимидням Доржсүрэн Ой хамгаалал.
Өгүүлэл
2017 Байгалийн шинжлэх ухаан