Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Дарамзав овогтой Отгонсүрэн

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, 3.3 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 0

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил

Сэдэв Он Салбар
Диссертаци бүртгэгдээгүй байна.

Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Бүтээл бүртгэгдээгүй байна.