Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Амгалан овогтой Солонго

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 1.4 Химийн шинжлэх ухаан

Бүтээлийн тоо: 2

Ишлэгдсэн тоо: 0

Диссертацийн ажил


Бүтээлийн жагсаалт

Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар
Амгалан Солонго, Э. Нямсүрэн, Я. Гэрэлт-Од, Л.И. Надольник Бодисын солилцооны эмгэгийг зохицуулах асуудал
Өгүүлэл
2018 Байгалийн шинжлэх ухаан