Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Мажиг овогтой Тунгалаг

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 4.1 Хөдөө аж ахуйн, ой, загас агнуур

Гадаад сайтууд дээрх үнэлгээ


ResearcherID
Author ID: E-9842-2010
Document Count: 9
Times Cited: 94
Co-authors: Collaboration Network
h-Index: 3
Scopus
Author ID: 15841467600
Document Count: 21
Total Citations: 180
h-Index: 5
Co-authors: 18
Microsoft Academic Search
Author ID: 22411666
Pubilcations: 6
Citations: 4 times by 4 publications
Collaborators: 2
Interests: Geology
Civil Engineering