Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Мажиг овогтой Тунгалаг

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 4.1 Хөдөө аж ахуйн, ой, загас агнуур

Дотоод үнэлгээ


Бүтээл Үзсэн тоо(Нийт) Сүүлийн сард Татагдсан тоо(Нийт) Сүүлийн сард Ишлэгдсэн тоо Сүүлийн сард
Нийт 500 60 30 5 10 1
Байгаль 0 0 0 0 0 0
Техник 200 0 0 0 0 0
Хөдөө аж ахуй 150 0 0 0 0 0
Анагаах 100 10 0 0 1 1
Нийгэм