Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

МОНГОЛ УЛСЫН ЖЕНДЭРИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ СУДАЛСАН НЬСалбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.3 Боловсрол судлал
Улсын дугаар : 4242
Хамгаалсан он : 2021
Түлхүүр үг : БИОЛОГИЙН ХҮЙС, НИЙГМИЙН ХҮЙС, ЭМЭГТЭЙЛЭГ, ЭРЭГТЭЙЛЭГ, ЖЕНДЭРИЙН ҮҮРЭГ

Аннотаци

Дэлхий дахинаа тогтвортой хөгжлийн үндэс болсон жендэрийн чиг баримжаатай хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх асуудал илүү чухлаар тавигдаж байна.
Монгол улсад жендэрийн тэгш байдлыг хангах эрх зүйн орчин бүрдсэн боловч жендэрийн агуулгатай бодлого хөтөлбөр боловсруулах, жендэрийн үзэл баримтлалыг бодлого, үйл ажиллагаандаа бодитой нэвтрүүлэх, жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт, үнэлгээний систем, удирдлага мэдээллийн систем, бодлогын хэрэгжилт хангалтгүй хэмжээнд байна.
Жендэрийн удирдлагын тогтолцоо нь нийгэм-хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны салбар дундын судалгаа болон хөгжиж байгаа бөгөөд цаашид илүү олон нийгмийн салбарт судалгаа хийх, үндэсний тогтолцоог системийн түвшинд хөгжүүлэх шаардлагатай байна.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 51
Сүүлийн сард 27
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :