Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

МОНГОЛ ХҮҮХДИЙН МОРЬ ДҮРСЛЭЛИЙН ОНЦЛОГ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ЗАРИМ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА (Уран зургийн уралдаанд оролцсон 6-13 насны сурагчдын бүтээлийн жишээн дээр)Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.3 Боловсрол судлал
Улсын дугаар : 4235
Хамгаалсан он : 2021
Түлхүүр үг : Морь зураачид, уран зургийн уралдаан, монголын уламжлалт морь дүрслэл, зураачдын морь дүрслэл

Аннотаци

Монгол хүүхдийн морь дүрслэлийн онцлог, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг судлан тогтоох, бусад улс орны хүүхэд багачуудаас ялгарах ялгаа, ондоошлыг гаргах нь тус ажлын зорилго юм. Үүний тулд эртний монголчуудын хадны зураг болон буган хөшөөний морь дүрслэл, уламжлалт монгол зургийн морь дүрслэлийн онцлог, тэдгээрийн хийсвэрлэх сэтгэлгээ нь орчин цагийн зураач уран бүтээлчдийн бүтээлд төдийгүй монгол хүүхдийн бүтээлд хэрхэн хадгалагдаж, түүнд адууны хэв шинж, зүсэм, утга бэлгэдэл, онцлогийг дүрсэлж буй байдлыг судлав. Мөн дүрслэх урлагийн сургалтын хөтөлбөр, сурах бичигт морь дүрслэлийн онцлогийг тусгасан байдал, морь дүрслэх мэдлэг, ойлголт, ур чадварт нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тогтоож, морь дүрслэлээр дамжуулан хүүхдийн дүрслэх сэтгэлгээ, зурах чадварыг хөгжүүлэх, монгол адууны уламжлалт өв соёлыг өвлүүлэх арга хэлбэрийг тодорхойлж зөвлөмжлөв.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 38
Сүүлийн сард 10
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :