Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

МАТЕМАТИКИЙН СТАНДАРТ БУС БОДЛОГООР СУРАЛЦАГЧДЫН БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУРШИЛТ, ҮР ДҮН (II – V ангийн суралцагчдын жишээн дээр)Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан , 5.3 Боловсрол судлал
Улсын дугаар : 4234
Хамгаалсан он : 2021
Түлхүүр үг : бүтээлч сэтгэлгээний чадвар, математикийн стандарт бус бодлого, бага ангийн суралцагч

Аннотаци

Энэхүү диссертацид бага ангийн суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээний хөгжлийг дэмжих хэрэгсэл болох стандарт бус бодлого түүнийг бодох дидактик шийдэл арга зүйг санал болгож байна. Бага ангийн математикийн хичээлд стандарт бус бодлого хэрэглэснээр суралцагчид мэдлэг, чадвараа сэргээн санаад зогсохгүй шинэ нөхцөлд хэрэглэх, загварчлах, эрэл хайлт хийх, уян хатан хандах, шинэ арга зам нээх, санаагаа бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэх зэрэг бүтээлч чадварын төлөвшилд хэрхэн нөлөөлөх боломжтойг стандарт бус бодлогын онол, арга зүйд үндэслэн тайлбарлав.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 42
Сүүлийн сард 12
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :