Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Эмнэлгийн оношилгооны эксперт системийн боловсруулалтСалбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан , 3.5 Бусад анагаах ухаан
Улсын дугаар : 4127
Хамгаалсан он : 2020
Түлхүүр үг : шийдвэр гаргалтыг дэмжих систем, хиймэл оюун, хавсарсан мэдлэгийн сан, нэгдмэл оношилгоо, программчлал

Аннотаци

Өвчнүүдийн харилцан хамаарлыг ялгавартайгаар үнэлэх нь өвчний хүний төрөлх хэв шинжээс хамаарсан шинж тэмдгүүд болон эрсдэлт хүчин зүйлсийг ялгах боломжийг олгоно. Энэ нь өвчний эмчилгээний үр дүнг сайжруулах, хувь хүнд тохирсон үр дүнтэй эмчилгээг төлөвлөхөд чухал ач холбогдолтой. Иймээс өвчний шинж тэмдэг, уг шалтгааныг хамтатган тооцоолох оношилгооны аргуудыг нэгггэн өвчний талаарх илүү өргөн хүрээтэй ойлголтыг багтаасан эксперт системийг бий болгосноор оношийг тодорхойлохрд шаардлагатай олонлогууд бүхий хослосон мэдлэгийн санг бүрдүүлсэн. Түүнчлэн оношийн таамаг дэвшүүлэхэд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах асуулгын дарааллыг тодорхойлох хамгийн бага үлдэгдэлт энтропийн шинжүүр бүхий Байесийн магадлалд тулгуурласан математик загвар болон хүний төрөлх хэв шинжийг тодорхойлох интеграл загеарчлалуудыг боловсруулж системд нэвтруүлсэн. Системийн туршилтыг бодит болон абстракт өгөгдлүүд дээр хийж өрнийн анагаах ухааны оноштой ойролцоо байдлыг харьцуулсан Туршилтын үр дүнд өгөгдлүүдийг тодорхойлж мэдлэгийн санг үүсгэн, математик загварчлалын дагуу шийдвэр гаргах өрнийн болон дорнын анагаах ухааны оношилгооны аргуудыг хослуулсан нэгдсэн системийг боловсруулсанаар өвчний талаарх өргөн хүрээг хамарсан мэдээлэл бүхий оношийн магадлалыг нэмэгдүүлэх, онош тавих үйл явцыг улам сайжруулах, эмчилгээг зөв төлөвлөх байдлыг дэмжин ажиллах чухал ач холбогдолтой болох нь харагдсан.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 50
Сүүлийн сард 3
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :