Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бэлгийн замын зонхилон тохиолдох халдварын молекул биологийн оношилгоо, эмнэлзүйн хамааралСалбар : Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан , 3.5 Бусад анагаах ухаан
Улсын дугаар : 4126
Хамгаалсан он : 2020
Түлхүүр үг : Бэлгийн замаар дамжих халдвар, бэлгийн замын үрэвсэлт өвчин, нэвчүүлэн эрлийзжүүлэх микроэррэйн шинжилгээ

Аннотаци

T.vaginalis
14.6% (14/96)-д буюу хамгийн бага, нөхцөлт эмгэгтөрөгчдөөс M.hominis 17% (57/335)-д, U.urealyticum/ U.parvum 41% (213/520)-д тус тус дангаар илэрсэн. N.gonorrhoeae-оор үүсгэгдсэн дан халдварын
90.6% (116/128) нь эрэгтэйчүүдэд илэрч, эрэгтэй эмэгтэй хүйсийн хувьд ялгаатай (р<
0.001) байв.
Нөхцөлт эмгэгтөрөгч болох M.hominis, U.urealyticum/ U.parvum-ийн халдвар дангаар илэрсэн эмэгтэйчүүдэд БЗҮӨ-ий зовуурь 60% хүртэл, үтрээ болон умайн хүзүүний үрэвслийн эмнэлзүйн шинж 70% хүртэл илэрч байна.
Судалгаанд хамрагдагсдад БЗДХ үүсгэгчдийн хавсарч илэрсэн байдлыг авч үзэхэд 2 үүсгэгч
23.5% (281)-д, 3 үүсгэгч
7.2% (86)-д, 4 үүсгэгч
2.1% (25)-д, 5 үүсгэгч
0.4% (5)-д тус тус хавсарч илэрсэн.
Судалгаагаар HPV эерэг тодорхойлогдсон нийт эмэгтэйчүүдийн
42.1% (75/178) нь ямар нэг үүсгэгчтэй хавсарсан халдвартай байна. Үүнээс БЗҮӨ-ий шинж тэмдэгтэй эмэгтэйчүүдийн
43.1% (56/130)-д, БЗҮӨ-ий шинж тэмдэггүй эмэгтэйчүүдийн
39.6% (19/48)-д хавсарсан халдвар илэрчээ.
HPV-тэй хавсарч тохиолдож буй үүсгэгчдээс N.gonorrhoeae
15.2% (27/178), C.trachomatis
12.9% (23/178)-тай тохиолдож байна. HPV нь N.gonorrhoeae-той хавсран халдварласан тохиолдол БЗҮӨ-ий шинж тэмдэггүй эмэгтэйчүүдэд илүү өндөр илэрсэн (p<
0.05).Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 66
Сүүлийн сард 10
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :