Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Шугаман биш тэгшитгэлийн системийг бодох өндөр эрэмбийн нийлэлттэй итерацийн аргууд байгуулахСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан
Улсын дугаар : 4124
Хамгаалсан он : 2020
Түлхүүр үг : итерацын арга, шугаман бус тэгшитгэл, нийлэлтийн эрэмбэ, динамик төлөв, шугаман бус систем

Аннотаци

Шугаман биш тэгшитгэл ба шугаман биш тэгшитгэлийн системийг бодох өндөр эрэмбийн итерацийн аргуудыг байгуулах нь тооцон бодох математик болон шинжлэх ухаан, инженерийн хэрэглээнд чухал ач холбогдолтой. Шугаман биш тэгшитгэл, түүний системийн шийд нь аналитик байдлаар олдох нь маш ховор учраас шийдийг ямарваа аргаар ойролцоогоор олох асуудал тавигддаг. Өөрөөр хэлбэл шугаман биш тэгшитгэлийн шийдийг итерацийн аргаар өндөр нарийвчлалттай ойролцоогоор бодох шаардлага урган гардаг.
Иймд шугаман бус тэгшитгэлийг бодох Ньютон төрлийн аргуудыг судалж, нийлэлтийн эрэмбийг сайжруулах, боловсруулсан онолын шинэ үр дүнгүүдийг туршилтаар баталгаажуулсан.Зохиогч

Боловсролын доктор(PhD)

Бүтээлийн тоо : 1

Ишлэгдсэн тоо : 0
Ишлэлүүд


Ишлэл бүртгэгдээгүй байна.
Зохиогч Нэр Төрөл Он Салбар

Үзсэн тоо(Нийт) 66
Сүүлийн сард 2
Татагдсан тоо(Нийт) 0
Сүүлийн сард 0
Ишлэгдсэн тоо 0
Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД

Боловсролын доктор(PhD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :

Шинжлэх ухааны доктор(ScD)

-

Бүтээлийн тоо :

Ишлэгдсэн тоо :