Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"5.2 Эдийн засаг, Бизнес"
Хайлтын үр дүн: 11 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4129 Шархүү Батзүсэм Жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг сайжруулах боломжийн судалгаа (эмийн сангийн жишээн дээр) 2019
Диссертаци
4121 Долгорсүрэн Энхчимэг Монгол Улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг төсвийн бодлогоор дэмжих арга зам 2016
Диссертаци
4113 Бямба Төмөрбат Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг экосистемийн хандлагаар үнэлэх боломжийн судалгаа 2020
Диссертаци
4111 Пэрэнлэй Оюун-Эрдэнэ Төрийн өмчит хувьцаат компанийн засаглал төсвийн орлого бүрдүүлэлтэд нөлөөлөх нь 2020
Диссертаци
4109 Цэнд Чулуунцэцэг Гадаадын хөрөнгө оруулалт, түүний удирдлагын судалгаа /Уул уурхайн жишээн дээр / 2020
Диссертаци
4105 Дагиймаа Түвшинжаргал Сүү бэлтгэн нийлүүлэлтийг зохион байгуулах гэрээт фермийн аргын үр нөлөөний шинжилгээ 2020
Диссертаци
4103 Банзрагч Баярсайхан Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийг эдийн засгийн түншлэлээр дэмжих нь 2020
Диссертаци
4098 Бааст Баттулга Технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйн асуудал (Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн жишээн дээр) 2020
Диссертаци
4091 Чойгүйсэн Чимидсүрэн Компанийн нэгдмэл тайлагнал, түүнийг нэврүүлэх арга зүйн асуудал 2020
Диссертаци
3955 Тэгшээ Туяа Арилжааны банкны шууд бус зардлыг хуваарилах аргазүй 2019
Диссертаци