Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"��������"
Хайлтын үр дүн: 6304 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4244 Цэрэнсамбуу Үржиндэлгэр Манас таталтын урьдлын эрт илрүүлэгт биохими, биофизикийн маркеруудын оношилгооны ач холбогдлыг үнэлсэн дүн 2019
Диссертаци
4243 Бадам-Одсэр Дөлгөөн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний сүлжээний төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудал 2021
Диссертаци
4242 Цэцгээ Элбэгзаяа МОНГОЛ УЛСЫН ЖЕНДЭРИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ СУДАЛСАН НЬ 2021
Диссертаци
4241 Ганхүү Баттулга Санхүү ба даатгалын зах зээл дэх математик загварууд 2021
Диссертаци
4239 Баярсайхан Амгалан Анхаарал дутах - хэт хөдөлгөөнтөх эмгэгт нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлс, оношилгооны асуудалд 2021
Диссертаци
4238 Шагдарсүрэн Оюу-Эрдэнэ Монгол Улсын өсвөр насныхан, залуучуудын Хепатитийн В, С вирүсийн халдварын тархалт, дархлал тогтоц, эрт илрүүлгийг судлах асуудалд 2021
Диссертаци
4237 Магсар Бат-Очир Оюутны спортыг хөгжүүлэх менежментийн асуудал 2021
Диссертаци
4236 Нэргүй Мөнхзул Автомашины резинэн дугуйны техникийн үйлчилгээний үечлэлийг тогтоох судалгаа 2021
Диссертаци
4235 Сүхбаяр Батцоож МОНГОЛ ХҮҮХДИЙН МОРЬ ДҮРСЛЭЛИЙН ОНЦЛОГ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ЗАРИМ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА (Уран зургийн уралдаанд оролцсон 6-13 насны сурагчдын бүтээлийн жишээн дээр) 2021
Диссертаци
4234 Гомбосүрэн Батбаяр МАТЕМАТИКИЙН СТАНДАРТ БУС БОДЛОГООР СУРАЛЦАГЧДЫН БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУРШИЛТ, ҮР ДҮН (II – V ангийн суралцагчдын жишээн дээр) 2021
Диссертаци