Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан"
Хайлтын үр дүн: 758 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4128 Дугар Ариунцэцэг Хөрсний үржил шимийн нөхөн үйлдвэрлэлд хөрс болосруулалт, сэлгээний нөлөө 2019
Диссертаци
4112 Ханжарбай Мырзабек Баян-Өлгий аймгийн байгалийн чацарганы (Hippophae rhamnoides L.ssp. mongolica Rousi.) тархалт, нөөц, нутгийн хэлбэрүүдийг судалсан дүн 2020
Диссертаци
3919 Баасандай Эрдэнэцэцэг Уур амьсгалын өөрчлөлтийн бэлчээрт үзүүлэх нөлөөлөл 2019
Диссертаци
3886 Цэрэндорж Мөнхжаргал Бабезиозтой тэмцэх стратеги боловсруулсан нь 2012
Диссертаци
3870 Очирбат Мөнхжаргал Монгол орны газар тариалангийн Дорнод бүсэд тосны ургамал тариалах шинжлэх ухааны үндэс 2019
Диссертаци
3821 Бэх-Очир Даваапүрэв Брассиностеройд гормоны сигнал дамжуулах механизмд оролцдог BIL генийн химийн биологийн судалгаа 2013
Диссертаци
3809 Гантөмөр Чулуунбат Нутгийн монгол өсвөр хонины амьдын жин, махан ашиг шимийн зарим үзүүлэлтэд бэлчээр нэмэгдэл тэжээлийн нөлөө 2018
Диссертаци
3798 Болдбаатар Чинчулуун Мал, амьтны эхинококкийн тархалт, халдварлалт, удам зүйн судалгааны дүн 2018
Диссертаци
3797 Пүрэвдорж Эрдэнэтогтох In vitro орчинд өсгөвөрлөсөн хөврөлийг шилжүүлэн суулгасан дүн 2018
Диссертаци
3773 Даваасүрэн Даваадорж Тариалангийн талбай болон хөрс усаар элэгдэх эвдрэлийг цацраг идэвхит изотопоор судлах нь 2012
Диссертаци