Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"Нийгмийн шинжлэх ухаан"
Хайлтын үр дүн: 2675 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4130 Түдэв Батжаргал Монгол улсад ерөнхий зориулалтын нисэх онгоцны үйлдвэрлэл, хэрэглээг өргөжүүлэх стратеги, менежментийн асуудал 2020
Диссертаци
4129 Шархүү Батзүсэм Жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг сайжруулах боломжийн судалгаа (эмийн сангийн жишээн дээр) 2019
Диссертаци
4121 Долгорсүрэн Энхчимэг Монгол Улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг төсвийн бодлогоор дэмжих арга зам 2016
Диссертаци
4120 Гэрэлт-Од Батзаяа Монгол хэл, аялгуудын нэр, үйл үгийн нөхцөлийн харьцуулсан судалгаа” 2020
Диссертаци
4113 Бямба Төмөрбат Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг экосистемийн хандлагаар үнэлэх боломжийн судалгаа 2020
Диссертаци
4111 Пэрэнлэй Оюун-Эрдэнэ Төрийн өмчит хувьцаат компанийн засаглал төсвийн орлого бүрдүүлэлтэд нөлөөлөх нь 2020
Диссертаци
4109 Цэнд Чулуунцэцэг Гадаадын хөрөнгө оруулалт, түүний удирдлагын судалгаа /Уул уурхайн жишээн дээр / 2020
Диссертаци
4108 Ваня Пүрэвбаасан Хил хамгаалах байгууллагын цэргийн албаны аюулгүй байдлыг хангах арга зам 2020
Диссертаци
4106 Рэнцэн Энхболд Орон нутгийн хамгаалалтын бэлтгэлийг хангах арга зам 2020
Диссертаци
4105 Дагиймаа Түвшинжаргал Сүү бэлтгэн нийлүүлэлтийг зохион байгуулах гэрээт фермийн аргын үр нөлөөний шинжилгээ 2020
Диссертаци