Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"Байгалийн шинжлэх ухаан"
Хайлтын үр дүн: 1129 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4125 Амарсайхан Түвшинбаяр Сургалтанд виртуал лабораторийг ашиглах нь 2020
Диссертаци
4124 Хүдэр Отгондорж Шугаман биш тэгшитгэлийн системийг бодох өндөр эрэмбийн нийлэлттэй итерацийн аргууд байгуулах 2020
Диссертаци
4123 Пүрэв Цогтсайхан Монгол орны ердийн тул загас (Hucho taimen, Pallas 1773)-ны биологи, экологи, хамгааллын асуудал 2020
Диссертаци
4101 Гансүх Сүхчулуун Цайвар үлийчийн бүлээрээ бөөгнөрөх зан төрх нь дулаан зохицуулга, гэдэсний бичил биетэн, мэдрэлийн эсийн төлжилтөнд нөлөөлөх нь 2018
Диссертаци
4080 Содном Оюунгэрэл Тавтын ордын геологи, хүдэржилтийн гарал үүсэл 2020
Диссертаци
4042 Мажиг Тунгалаг Монгол орны ой-ургамалжлын хошуудын ойн нөөц, менежментийн онцлог 2020
Диссертаци
4000 Алтангэрэд Мөнх-Эрдэнэ - 2020
Диссертаци
3953 Мягмар Эрдэнэтуяа Газрын тосны ордын цацраг идэвх, түүнийг идэвхгүйжүүлэх технологийн судалгаа 2020
Диссертаци
3944 Цэдэвдорж Сэр-Од Монгол Алтайн уулархаг нутгийн ландшафтын үндсэн шинж, ашиглалт, хамгаалалтын асуудал 2019
Диссертаци
3939 Цэцэгмаа Ганчөдөр Төв Монголын доройтсон элсэрхэг хөрс бүхий бүс нутагт, цөлжилттэй тэмцэх, ойн нөхөн сэргээлт 2019
Диссертаци