Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан"
Хайлтын үр дүн: 866 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4127 Аюуш Юмчмаа Эмнэлгийн оношилгооны эксперт системийн боловсруулалт 2020
Диссертаци
4126 Бадрах Жүгдэржав Бэлгийн замын зонхилон тохиолдох халдварын молекул биологийн оношилгоо, эмнэлзүйн хамаарал 2020
Диссертаци
4122 Мандах Мөнхзаяа Улаанбаатар хотын сургуулийн насны хүүхдийн бие бялдрын өсөлт, хөгжлийн судалгаа 2020
Диссертаци
4110 Очиржав Энхээ Монгол хүмүүсийн тархины тархмал глиом хавдрын молекул эмгэг бүтцийн судалгаа
Диссертаци
4093 Түмэнбаяр Батдулам Хараа, сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлж буй нийгмийн үйлчилгээ ба орчны хүртээмжийг судалсан үр дүн 2020
Диссертаци
4089 Шагдарсүрэн Цэрэндулам Улаанбаатар хотын оршин суугчдын амьдран суугаа орчноос хамаарсан эрүүл мэндийн үнэлгээ, түүний нөлөөлөл 2016
Диссертаци
4084 Гомбоо Алимаа Хүний их эмч мэргэжлээр төгсөгчдийн мэдлэгийн үнэлгээг харьцуула судалсан дүн 2019
Диссертаци
3963 Дашзэвэг Уранзаяа Ходоод, дэлүүний хүйтэн өвчний эмгэг загварт Анар-5 найрлагийн үзүүлэх нөлөө 2019
Диссертаци
3938 Понхоон Хэрлэн Дауны хамшинжийн молекул цитогенетикийн судалгаа 2019
Диссертаци
3930 Рэнцэнхүү Уранчимэг Умайн лейомиомийн артерийг бөглөх эмчилгээний үр дүнг судалсан нь 2019
Диссертаци