Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Бүтээлийн хайлт

Энэ хуудасыг ашиглан өөрийн судалгаанд шаардлагатай бүтээлийг хайх боломж олгож байна.

Хайх бүтээл           

Сэдэв:
Зохиогч: Диссертацийн дугаар:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын үр дүн: 6149 бичлэг олдлоо.
Улсын
дугаар
Зохиогч Бүтээлийн нэр Он Төрөл
4005 Лхамсүрэн Пүрэв Хүрэн нүүрсний орд газрыг ил гаргаар олборлох үеийн уул-геологийн нөхцөл болон ашиглалтын үеийн нүүрсний хаягдал, бохирдолтын хоорондын хамаарал 1992
Диссертаци
3950 Жаалжав Ариунболд Санхүүгийн шинэчлэлийн арга зүйн зарим асуудал 2012
Диссертаци
3944 Цэдэвдорж Сэр-Од Монгол Алтайн уулархаг нутгийн ландшафтын үндсэн шинж, ашиглалт, хамгаалалтын асуудал 2019
Диссертаци
3943 Мөндөр Бүрнээ Бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, хандлагын судалгаа (өсвөр үеийхэн, залуучуудын жишээн дээр) 2018
Диссертаци
3942 Шарав Биндэръяа Монголчуудын угийн бичиг хөтлөх аргачлалыг боловсруулах нь
Диссертаци
3941 Жамбалдорж Дуламсүрэн Сургалтын хөтөлбөрийн хэмжүүр бүтээх судалгаа 2018
Диссертаци
3940 Баттулга Ганхуяг Монголын улс төрийн намуудын уул уурхайн салбарт баримталж буй бодлого,сайжруулах арга зам (Тавантолгойн ордын жишээн дээр) 2019
Диссертаци
3939 Цэцэгмаа Ганчөдөр Төв Монголын доройтсон элсэрхэг хөрс бүхий бүс нутагт, цөлжилттэй тэмцэх, ойн нөхөн сэргээлт 2019
Диссертаци
3938 Понхоон Хэрлэн Дауны хамшинжийн молекул цитогенетикийн судалгаа 2019
Диссертаци
3937 Гомбосүрэн Зоригт Цэнэгт бөөм-атомын мөргөлдөөний онолын судалгаа 2019
Диссертаци