Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Мажиг овогтой Тунгалаг

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Байгалийн шинжлэх ухаан, 4.1 Хөдөө аж ахуйн, ой, загас агнуур


Бүтээлийн ишлэгдсэн байдал


Ишлэгдсэн бүтээл Төрөл Ишлэсэн бүтээл Төрөл Хуудас
Ишлэгдсэн бүтээл бүртгэгдээгүй байна.


Бүтээлийн жагсаалт