Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Ерөнхий мэдээлэл

Гэрэлт-Од овогтой Батзаяа

Боловсролын доктор(PhD)

Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, 6.2 Хэл, уран зохиол


Бүтээлийн ишлэгдсэн байдал


Ишлэгдсэн бүтээл Төрөл Ишлэсэн бүтээл Төрөл Хуудас
Ишлэгдсэн бүтээл бүртгэгдээгүй байна.


Бүтээлийн жагсаалт