Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Монгол орны хөхтөн амьтдын араг ясны эталон жишиг эх хэрэглэхүүнСалбар : Байгалийн шинжлэх ухаан

Төслийн дугаар :

Төслийн төрөл : Инновацийн төсөл

Хугацаа: 2018-2019

Санхүүжилт: 90,000.0 мян.төг

Түлхүүр үг : хөхтөн, араг яс, эталон, Demestes maculatus цох

Үр дүн

Үзмэр, танин мэдэхүй,шинжлэх ухааны зориулалтаар удаан хадгалах нөхцөлийг хангасан тусгайлан бэлтгэсэн шилэн хоргонд байрлуулcан жижиг болон дунд зэргийн биетэй /60 см хүртэл/ 30 зүйл хөхтөн амьтдын иж бүрэн хэлхээ ясны эх хэрэглэхүүн материал бүрдүүлсэн.
Судалгаа, шүүхийн шинжээчийн дүгнэлт боловсруулах, сургалт танин мэдэхүйн зориулалтаар ашиглах шилэн сав, хуруу шилэнд савласан амьтдын араг ясны 40 гаруй ш эталон биет үзмэр, судалгааны эх хэрэглэхүүнийг боловсруулан бүрдүүлсэн.
8 зүйл том хөхтний араг ясны эталон эх хэрэглэхүүнийг бэлтгэн тусгай зориулалтын цаасан хайрцаг, хуванцар саванд хадгалан бэлтгэсэн.

Удирдагч


Бүрэн эх

Эрдэм шинжилгээний бүтээл
1. Нэг сэдэвт бүтээл, ном, товхимол /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
2. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн нэр

3. Шинэ ба шинэчилсэн бүтээгдэхүүний загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
1 Цэрэндорж Мөнхзул, Ц. Одбаяр Mонгол орны 38 зүйл хөхтөн амьтдын араг ясны эталон – жишиг эх хэрэглэхүүн, танилцуулга материалын хамт 2019 Дэлгэрэнгүй
2 Цэрэндорж Мөнхзул, Ц. Одбаяр Хөхтөн амьтны араг ясны эх хэрэглэхүүн бэлдэх арга зүй болон танилцуулгыг багтаасан ном 2019 Дэлгэрэнгүй
4. Шинэ болон шинэчилсэн технологи /нэр/

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
5. Тоног төхөөрөмжийн туршилтын загвар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
6. Батлагдсан стандарт

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
7. Зөвлөмж

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
8. Заавар

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
9. Патент

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
10.Ашигтай загварын гэрчилгээ


Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
12. Техник эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
13. Газрын зураг, атлас

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
14. Шинэ онол, теором

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
15. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
16. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
17.Эрдэм шинжилгээний илтгэл гадаад

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
18.Эрдэм шинжилгээний илтгэл дотоод

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
19.Аргачлал

Зохиогч Бүтээлийн нэр Он
20.Ишлэл


Сэтгэгдэл бичих
Нэр :


СЭТГЭГДЛҮҮД