Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан"
Хайлтын үр дүн: 527 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201800016 Хэрлэн голын Амарын сугас (Leuciscuc waleckii) загасанд шимэгчлэгч Ichthyoxenus amurensis (Isopoda,Cymothoidae) паразитын үзүүлэх нөлөө Т.Энхзаяа 2018 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201900080 Криптоспоридиозыг оношлох рекомбинант бэлдмэл бэлтгэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх И.Хатанбаатар 2019 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201900081 Хачигт энцефалит болон япон энцефалит өвчнийг ялган оношлох фермент холбоот эсрэг биемийн урвалын цомог бэлтгэн нийлүүлэх нь Д.Эрдэнэчимэг 2019 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201800137 Малын гадар, дотор паразитийн эсрэг үйлчилгээтэй Ивомик тарилгын бэлдмэлийн технологи боловсруулж, туршин сорих Б.Бямбаа 2018 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201900098 Монголын ардын уламжлалт мал эмнэлгийн альтернатив аргуудыг /AT/ системчлэн, “Mongolian Ethno Veterinary Medicine” мэдээлийн сан /IF/ бий болгох Я.Ганболд 2019 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201700065 Боомын вакцины вакцинжуулалтын үнэлгээнд рекомбинат РА уургийг ашиглах нь З.Түвшинзаяа 2017 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201800111 Баяжуулсан шингэн болон үрлэн шим бордоо үйлдвэрлэх технологи А. 2018 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201900071 Малын тэсвэрт чанарыг дээшлүүлэх, дархлаа тэтгэх, мах сүүний гарц нэмэгдүүлэх шинэ бэлдмэлийн технологи, малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд эмийн үлдэгдэл шалгах арга аргачлал, жишиг лаборатори П.Болормаа 2019 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201800119 Одой далан түрүүнээс гаралтай "2С" бэлдмэлийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь Ц.Бямбажав 2018 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201900083 Тэжээлийн буурцагт ургамлаар уурагт тэжээлд үйлдвэрлэх Г.Удвал 2019 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан