Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"Хүмүүнлэгийн ухаан"
Хайлтын үр дүн: 13 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201900061 Монгол аман ба бичгийн зохиолын түүх, уран сайхны төлөв, хэрэглээ С.Байгалсайхан 2019 Хүмүүнлэгийн ухаан
201900062 Монгол хэлний онол, хэрэглээний тулгамдсан асуудлууд 2019 Хүмүүнлэгийн ухаан
201900085 Торгон замын хөгжилд төв Азийн нүүдэлчдийн гүйцэтгэсэн үүрэг (VI-XIV зуун) С.Цолмон 2019 Хүмүүнлэгийн ухаан
201900087 Хангайн нурууны ар бие дэх түүх соёлын судалгаа С.Чулуун 2019 Хүмүүнлэгийн ухаан
201900050 Цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицох нүүдэлчдийн уламжлалт мэдлэг 2019 Хүмүүнлэгийн ухаан
201700109 XX зууны монголын түүхийн тулгамдсан асуудлууд Н.Хишигт 2017 Хүмүүнлэгийн ухаан
201700158 Академич Ц.Дамдинсүрэнгийн судар бичгийн өвийн судлал Д.Цендина 2017 Хүмүүнлэгийн ухаан
201700071 Гэр бүлийн орчин дахь үндэсний соёлын өнөөгийн байдал, чиг хандлага Б.Баатархүү 2017 Хүмүүнлэгийн ухаан
201700149 Компьютер тоглоомын хамааралд нөлөөлөх хүчин зүйлс, урьдчилан сэргийлэх арга зам Д.Цогзолмаа 2017 Хүмүүнлэгийн ухаан
201700110 Монгол угсаатан ба даяаршил угсаа түүх, өв соёл С.Чулуун 2017 Хүмүүнлэгийн ухаан