Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"Нийгмийн шинжлэх ухаан"
Хайлтын үр дүн: 745 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201900010 Монгол улсын аж ахуйн нэгж байгууллагуудын санхүүгийн тайлангийн хяналтыг сайжруулах боломжийн судалгаа 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900009 Төсөв ба мөнгөний бодлогын хөрөнгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөөг шалгах нь 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900003 Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэгчийн нийгмийн дүр төрх О.Баасантогтох 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201800007 Бизнесийн мөчлөгийг тодорхойлсон нь Б.Хүслэн 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201800009 Дундад үеийн монгол хэлний цэг цэглэлийг судлах асуудалд Э.Эрдэнэзуу 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201800010 Сарьдгийн хийдийн малтлагаар илэрсэн язгуурын таван бурхны дүрслэлд хийсэн дүн шинжилгээ Ц.Гүнчин-Иш 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201800008 Э-худалдаа эрхлэлтийн судалгаа Д.Оюунгэрэл 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900073 Батлан хамгаалахын боловсрол, түүний агуулга, аргазүйн үндсэн асуудлууд Б.Өлзийхуяг 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900030 Дуу авиа судлалыг хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглах нь Т.Бямбаа 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900026 Соёлын үйлчилгээний хүртээмжийн судалгаа Ш.Эрдэнэцэцэг 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан