Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"Байгалийн шинжлэх ухаан"
Хайлтын үр дүн: 1050 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201900014 In-field measurement of whole-body 3D kinematics in cross-country skiing using wearable inertial measurement unit sensors Х.Батбаяр 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900002 Lithological mapping by using ASTER data in the Ih- Ulziit area Umnugobi province 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900006 Бог малын мялзан өвчний ийлдэс судлалын оношлуур бэлтгэн туршсан нь 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900005 Монгол орны аргаль хонь (Ovis ammon ) –ны популяциудыг мтДНХ болон SRY генийн хэсгүүдээр харьцуулан судалсан нь З.Өнөдбаясгалан 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900001 Улаанбаатар хотын халианы асуудалд /Баянзүрх дүүргийн 10-р хорооны жишээн дээр 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900004 Хавцгайтын амны хадны зураг дахь Монгол гүрний үеийн өвөрмөц дүрслэлийн тухайд 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900012 Хиймэл нейроны сүлжээний аргаар цаг уурын мэдээлэлд үндэслэн агаарын чанарыг урьдчилан таамаглах нь Б.Отгонсувд 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900011 Цэнхэрийн халуун рашааны гидрохимийн болон молекул динамик симуляцийн тооцоолол хийх судалгаа, түүний ашиглалтын технологи Г.Одонтуяа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900111 Газрын цардасын органик бодисын судалгаа Г.Долмаа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800011 Бичил бүс нутагт цэвдгийн тархалтыг зураглах нь Х.Тэмүүжин 2018 Байгалийн шинжлэх ухаан