Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Салбар,дэд салбар:"Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан"
Хайлтын үр дүн: 958 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201900008 FLT3-ITD лейкемийн эсүүдийн цитарабины тэсвэржилтэнд эсийн гаднах орчин болон хувиргагч өсөлтийн хүчин зүйлийн эмгэг жамын үүрэг 2019 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201900007 Жижиглэнгийн худалдаанд зарагдаж байгаа түүхий маханд Staphylococcus aureus-ийг илрүүлж, эмэнд тэсвэртэй байдлыг тодорхойлсон дүн Б.Анужин 2019 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201800005 Өвдөгний үе солих мэс засалд Транексамийн хүчил хэрэглэсэн үр дүн О.Амгаланхүү 2018 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201800006 Монгол хүний чихрийн шинжингийн Глюкокиназа генийн нуклеодитийн дарааллын тодорхойлсон судалгаа Б.Наранчимэг 2018 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201900043 Монгол Улсад молекул биологи, генетикийн шинжилгээ, судалгаанд хэрэглэгддэг зарим урвалж, ДНХ- ийн иж бүрдлийг үйдвэрлэх технологи 2019 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201700062 Олон хүчлийн зүйлийн шалтгаант эмгэгийн геномын харьцуулсан судалгаа УАБӨ Г.Чимэдлхамсүрэн 2017 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201700063 Орон сууцны дотоод орчны агаарт нарийн ширхэгт тоосонцорын бохирдлыг судалсан дүнгээс Б.Буянтүшиг 2017 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201800142 Монголын уламжлалт анагаах ухаанд өргөн хэрэглэдэг Ягаан мүгэз (Rhodiola rosea L) ургамлын адаптоген үйлдлийн судалгаа, эмийн бэлдмэл гарган авах боломж Ж.Байгалмаа 2018 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201800107 Элэгний анхдагч өмөнг эмчлэх байгалийн гаралтай шинэ эмийн судалгаа 2018 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201900046 ДНХ оношлуурыг дотоодод бэлтгэх С.Ганболд 2019 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан