Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын үр дүн: 4282 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201900014 In-field measurement of whole-body 3D kinematics in cross-country skiing using wearable inertial measurement unit sensors Х.Батбаяр 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900013 Automation control of unmanned distributed generation with synchronous generators Э.Энхсайхан 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201900012 Хиймэл нейроны сүлжээний аргаар цаг уурын мэдээлэлд үндэслэн агаарын чанарыг урьдчилан таамаглах нь Б.Отгонсувд 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900011 Цэнхэрийн халуун рашааны гидрохимийн болон молекул динамик симуляцийн тооцоолол хийх судалгаа, түүний ашиглалтын технологи Г.Одонтуяа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900010 Монгол улсын аж ахуйн нэгж байгууллагуудын санхүүгийн тайлангийн хяналтыг сайжруулах боломжийн судалгаа 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900009 Төсөв ба мөнгөний бодлогын хөрөнгийн зах зээлд үзүүлэх нөлөөг шалгах нь Х.Билгүүн 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900008 FLT3-ITD лейкемийн эсүүдийн цитарабины тэсвэржилтэнд эсийн гаднах орчин болон хувиргагч өсөлтийн хүчин зүйлийн эмгэг жамын үүрэг 2019 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201900007 Жижиглэнгийн худалдаанд зарагдаж байгаа түүхий маханд Staphylococcus aureus-ийг илрүүлж, эмэнд тэсвэртэй байдлыг тодорхойлсон дүн Б.Анужин 2019 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201900006 Бог малын мялзан өвчний ийлдэс судлалын оношлуур бэлтгэн туршсан нь 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900005 Монгол орны аргаль хонь (Ovis ammon ) –ны популяциудыг мтДНХ болон SRY генийн хэсгүүдээр харьцуулан судалсан нь З.Өнөдбаясгалан 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан