Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын үр дүн: 4158 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
202000003 Монголчуудын ан амьтныг хамгаалах уламжлалт зан үйл,ёс заншил ба орчин үе Д.Оюунгэрэл 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900111 Газрын цардасын органик бодисын судалгаа Г.Долмаа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900027 Монгол орны хөхтөн амьтдын араг ясны эталон жишиг эх хэрэглэхүүн Ц.Мөнхзул 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900127 Татварын бодлого, багц хуулийн шинэчлэл эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа Д.Сувдаа 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900099 Монгол улсын түлш, эрчим хүчний 2014-2018 оны баланс боловсруулах судалгаа Х.Энхжаргал 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201900073 Батлан хамгаалахын боловсрол, түүний агуулга, аргазүйн үндсэн асуудлууд Б.Өлзийхуяг 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900064 Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын хэтийн төлөв, Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын талаар Монгол Улсын баримтлах бодлого Х.Бэхбат 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900030 Дуу авиа судлалыг хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглах нь Т.Бямбаа 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900026 Соёлын үйлчилгээний хүртээмжийн судалгаа Ш.Эрдэнэцэцэг 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
Монголын хуучин чулуун зэвсгийн дурсгалт газруудын байршил зүйн нарийвчилсан судалгаа Я.Цэрэндагва 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан