Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Төслийн төрөл:"Экспедици"
Хайлтын үр дүн: 50 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201200001 Булган аймгийн Орхон сумын Халиун багийн Асга уул орчим дахь археологи, этнографийн судалгаа А.Энхбат 2012 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201100132 Умард Монголын чулуун зэвсгийн үеийн Төлбөр-15 олон үет малтлага Б.Гүнчинсүрэн 2011 Нийгмийн шинжлэх ухаан
200800009 Монгол нутаг дахь түргийн орхон бичгийн талбайн судалгаа Л.Болд 2008 Нийгмийн шинжлэх ухаан
200800114 Сэлэнгэ мөрний сав газар дахь дээд палеолитын үеийн олон соёлт давхрага бүхий дурсгалуудын археологийн судалгаа Б.Гүнчинсүрэн 2008 Нийгмийн шинжлэх ухаан
200800087 Уйгар-Киданы үеийн Чинтолгой балгас-дундад зууны хот А.Очир 2008 Нийгмийн шинжлэх ухаан
200800092 Хил хязгааргүй Сэлэнгэ мөрөн Ч.Дашдаваа 2008 Нийгмийн шинжлэх ухаан
200800082 Буянт голын хөндий дэх байгалийн болон археологийн дурсгалын иж бүрэн судалгаа Д.Эрдэнэбаатар 2008 Нийгмийн шинжлэх ухаан
200800088 Хүннүгийн үеийн Тэрэлжийн дөрвөлжин балгасын археологийн судалгаа А.Очир 2008 Нийгмийн шинжлэх ухаан
200700131 2007 онд Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт, Адаацаг сумын нутаг Бага газрын чулуунд ажилласан Монгол Америийн хамтарсан хээрийн шинжилгээ Ч.Амартүвшин 2007 Байгалийн шинжлэх ухаан
200700128 Антропологи археологийн сургалт судалгаа З.Батсайхан 2007 Байгалийн шинжлэх ухаан