Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Төслийн төрөл:"ШУТ төсөл"
Хайлтын үр дүн: 2258 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201900073 Батлан хамгаалахын боловсрол, түүний агуулга, аргазүйн үндсэн асуудлууд Б.Өлзийхуяг 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900030 Дуу авиа судлалыг хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглах нь Т.Бямбаа 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900099 Монгол улсын түлш, эрчим хүчний 2014-2018 оны баланс боловсруулах судалгаа Х.Энхжаргал 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201900026 Соёлын үйлчилгээний хүртээмжийн судалгаа Ш.Эрдэнэцэцэг 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900064 Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын хэтийн төлөв, Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын талаар Монгол Улсын баримтлах бодлого Х.Бэхбат 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201800095 Алслагдсан төв суурин газрын дулаан хангамжийг байгаль орчинд ээлтэй аргаар шийдэх техникийн шийдэл, хэрэгжилт Ч.Мангалжалав 2018 Инженерийн ухаан, технологи
201900033 Арвандолдугаар зууны үеийн хотуудын судалгаа, соёлын өвийн хамгаалалт аялал жуулчлалын цогцолбор С.Чулуун 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800090 Батлан хамгаалах салбарт эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх боломж, арга зам О.Үржин 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900118 Дулааны шугам сүлжээний алдагдлыг тодорхойлох аргачлал боловсруулах, алдагдлыг бууруулах техникийн шийдэл, хэрэгжилт Ж.Цэен-Ойдов 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201800019 Дэлхийн зарим улс орнуудын хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагааны зүй тогтол, арга зүй, эрх зүйн зохицуулалт, чиг хандлагын харьцуулсан судалгаа Б.Алтангэрэл 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан