Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Төслийн төрөл:"ШУА грант"
Хайлтын үр дүн: 204 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201900111 Газрын цардасын органик бодисын судалгаа Г.Долмаа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800143 Монголын хуучин чулуун зэвсгийн дурсгалт газруудын байршил зүйн нарийвчилсан судалгаа Я.Цэрэндагва 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900021 Монгол орны зарим нуурын шаймий хавчийн нөөц, ашиглах хамгаалах 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800136 Аж үйлдвэрийн хөгжлийн бүсийг тодорхойлох, нэгдсэн зураглал хийх аргачлалыг боловсруулах Д.Баттогтох 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900031 Академич Ш.Нацагдоржийн бүтээл туурвил дахь нэгдсэн төрт ёсны үзлийн тусгал Н.Ариунгуа 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900018 Ардын уламжлалт нэр томьёо, үг хэллэгийн өв 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201800139 Биологийн системд үүсэх чөлөөт радикалын судалгаа М.Тамара 2018 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800055 Монголын гадаад улс төрийн харьцаа 1850-1911 сэдэвт бүтээлийн судалгаа О.Батсайхан 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900079 Органик бус бодис, бүтээгдэхүүний найрлага тодорхойлох стандарт арга зүй Ш.Нямдэлгэр 2018 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800135 Тогтовортой хөгжил ба хүмүүний ертөнц Ш.Ариунаа 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан