Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Төслийн төрөл:"Хамтарсан төсөл"
Хайлтын үр дүн: 318 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201700163 Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэх эртний түрэг бичгийн дурсгалын судалгаа Л.Болд 2017 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201800094 Монголын төвийн бүсийн сүм хийдийн соёлын өвийг цахимжуулах нь С.Хаш-Эрдэнэ 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900106 Орос ба Монгол улсын орчин үеийн өөрчлөгдөж буй нийгмийн эдийн засгийн орон зай дахь ахмадууд: улс хоорондын харьцуулсан дүн шинжилгээ О.Эрдэнэчимэг 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201800023 Орос-Монголын хил орчмын бүс нутгийн судалгаа:өнөөгийн байдлын үнэлгээ, хөгжлийн асуудал Л.Дугаржав 2018 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900037 Орчин үеийн хүүхэд, өсвөр үе, залуучуудын бие бялдрын нөхцөл байдлыг угсаа зүй удамшил, нийгэм-эдийн засаг ба хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлийн хүрээнд судлах нь Л.Алтанцэцэг 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800122 Монгол Белорусийн эмийн ургамлын ханданд скрининг хийх замаар бодисын солилцооны эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, илааршуулах цогц хүнсний нэмэлт зохион бүтээх Д.Сэлэнгэ 2018 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800097 Монгол болон Белорусь улсад хээр зэрлэг байдлаар ургадаг ургамлын антиоксидант системийн функциональ уураг: физик химийн болон биологийн шинж чанарууд, тэдгээрийг хэрэглэх арга Ж.Батхүү 2018 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900105 Таргалалттай өвчтөнд PHF20- генийн нуклеотидийн дарааллыг тодорхойлж, уургийн нийлэгжилтийг өөхний эдэд илрүүлэх Б.Дамдиндорж 2019 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201900017 Уул уурхайн салбарын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах менежментийн хөтөлбөрийг боловсруулах 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800064 Шингэн хэлбэрийн полимер найрлага гарган авах судалгаа ба таримал ойн өсөлт, хөгжилтөн тэдгээрийн үзүүлэх нөлөөлийн экологи физиологийн үнэлгээ Ч.Доржсүрэн 2018 Байгалийн шинжлэх ухаан