Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Төслийн төрөл:"Сэдэвт ажил"
Хайлтын үр дүн: 917 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201900093 Байгалийн тооцоолол: Мэмбран тооцооллыг параллель архитектурт хэрэгжүүлэх, ген молекулийн кодчиллыг крипто-шинжилгээнд хэрэглэх боломжийн судалгаа И.Цэрэн-Онолт 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201900096 Монгол орны цаг уурын нөхцөлд сум суурийн газарт ашиглагдах сэргээгдэх эрчим хүчний халаалтын эх үүсвэрийн судалгаа Х.Энхжаргал 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201900098 Монголын ардын уламжлалт мал эмнэлгийн альтернатив аргуудыг /AT/ системчлэн, “Mongolian Ethno Veterinary Medicine” мэдээлийн сан /IF/ бий болгох Я.Ганболд 2019 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201900022 Орчны цахилгаан соронзон долгионы бохирдлын төлөв байдалын судалгаа Д. Содномдорж 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900057 Азийн бүс нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаан дахь Монголын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх боломж 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900075 Астрометрийн судалгаа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900095 Ахуйн хаягдал бохир усыг микробиологийн дэвшилтэт технологи ашиглан цэвэршүүлэх О.Хүрэлдаваа 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201900052 Баруун бүсийн ноолуурын чиглэлийн ямаанд малчдын нөхөрлөлд түшиглэсэн үржлийн хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл П.Мягмарсүрэн 2019 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201800059 Вирусийн гаралтай малын зарим өвчний үүсгэгчийг эмгэгт материалаас ялган тодорхойлох Ш.Түмэнжаргал 2018 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201800131 Вирүсийн эсрэг дархлаа зүгшрүүлэх эмчилгээний шинэ технологийн суурь судалгаа Ц.Билэгтсайхан 2018 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан