Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Төслийн төрөл:"Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл"
Хайлтын үр дүн: 60 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201600043 "Монгол хэлийг ойлгохуй" судалгаа Ч.Алтангэрэл 2016 Инженерийн ухаан, технологи
201600073 "Перовскайт" нэгдэл ашиглан өндөр эрчим бүхий 4 дэхь үеийн тунгалаг нарны зайн үүсгүүрийн суурь, хэрэглээний судалгаа Б.Дэлгэрцэцэг 2016 Инженерийн ухаан, технологи
201600088 B.anthracis-ийн эсрэгбием илрүүлэх ELISA цомог боловсруулж боомтой тэмцэх сэргийлэхэд ашиглах судалгаа Ж.Энхтуяа 2016 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201700019 Байгалийн болон үйлдвэрийн бохир усан дах хүнд металлуудыг цэвэрлэх нанотехнологийн судалгаа Б.Лхагвадулам 2017 Инженерийн ухаан, технологи
201600086 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн мониторингийн судалгаа Ц.Цоггэрэл 2016 Инженерийн ухаан, технологи
201600058 Баянхонгорын Нарийн харын нурууны зэсийн хүдэржилт, хэтийн төлвийн судалгаа С.Хишигсүрэн 2016 Байгалийн шинжлэх ухаан
201600057 Бие организмын дархлааг дэмжих лактоферрин уургийг гарган авах технологи Б.Байгалмаа 2016 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
201600074 Бохир ус цэвэршүүлэхэд фотокаталитик идэвхит наноталст титаны оксид (TiO2) -ыг хэрэглэх судалгаа Б.Мөнхцэцэг 2016 Байгалийн шинжлэх ухаан
201600071 В ба Дельта вируст хепатитийн үед qHBsAg, WFA+- M2BP уургийн судалгаа Н.Бира 2016 Байгалийн шинжлэх ухаан
201600060 Г.Занабазарын хосгүй үнэт бүтээлүүдийн дижитал загваруудын математикийн судалгаа А.Энхбаяр 2016 Инженерийн ухаан, технологи