Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Төслийн төрөл:"Дэд төсөл"
Хайлтын үр дүн: 13 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
200000131 Амьжиргааны доод түвшинг хангах өрхийн аж ахуйн хэмжээг бүсчлэн тогтоох нь А.Бакей 1999 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
002890091 Байгалийн өгөөжийг зохистой ашиглах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи С.Шатар 1989 Инженерийн ухаан, технологи
200000133 Газар тариаланг бүсчлэн хөгжүүлэх үзэл баримтлал А.Бакей 1999 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
002950052 Гэдэсний дисбактериозын тархалт, лабораторийн оношлогоо, сэргийлэлт Д.Рэгзэдмаа 1995 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
002890093 Дотор мах, шулсан мах, дайвар эрхтэнг хөлдөөж хадгалах технологийн горим Д.Довдон 1989 Инженерийн ухаан, технологи
200000130 Мал аж ахуйн татвар, даатгалыг төгөлдөржүүлэх асуудал А.Бакей 1999 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
200000132 Мал аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний нөөц, хүрэлцээ А.Бакей 1999 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
200100102 Монгол морь, шаранд хөллөх анжис үйлдвэрлэх технологи боловсруулах Ч.Нанжаа 2000 Инженерийн ухаан, технологи
990000044 Уулын туруутны биологи, экологийн зарим судалгаа, хамгаалах үндэслэл /аргалын жишээн дээр/ С.Дуламцэрэн 1998 Байгалийн шинжлэх ухаан
002970183 Хүнсний давс иоджуулах арга Ц.Лхагвасүрэн 1998 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан