Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Төслийн төрөл:"Докторын дараах инноваци"
Хайлтын үр дүн: 73 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
201900080 Криптоспоридиозыг оношлох рекомбинант бэлдмэл бэлтгэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх И.Хатанбаатар 2019 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201900113 Малчдын ахуйн хэрэглээний энергийн хэмнэлттэй төхөөрөмжийн судалгаа, туршилт үйлдвэрлэл Я.Рэнчинванжил 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201900029 Мөндөр ба аадар борооны үүлний симуляцийн судалгаа Л.Жамбалжамц 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900028 Орон нутгийн стратеги, хөгжлийн загвар боловсруулах нь Б.Ууганбаяр 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900081 Хачигт энцефалит болон япон энцефалит өвчнийг ялган оношлох фермент холбоот эсрэг биемийн урвалын цомог бэлтгэн нийлүүлэх нь Д.Эрдэнэчимэг 2019 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201900112 Химийн аргаар сайжруулсан идэвхжүүлсэн нүүрсэн шингээгч материал гарган авч, хөнгөн үйлдвэрийн хаягдал уснаас будагч бодис салгах Б.Нарандалай 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900045 Хожуу цэрдийн үеийн эвэрт үлэг гүрвэл Protoceratops andrewsi-ийн мөчний элементүүдйн гистологийн харьцуулсан судалгаа З.Бадамхатан 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900114 Хөх далан хальс жимсээр хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Т.Атарсайхан 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800140 Бэлчээрийн талхагдлын таниур /индикатор/ ургамлын спектр ойлтыг спектрорадиометр болон нисгэгчгүй онгоц (UAV)-ыг ашиглан тодорхойлох, орон зайн тархалтыг илрүүлэх М.Уртнасан 2018 Байгалийн шинжлэх ухаан
201800141 Монгол орны Давст нууруудын хурдас, усанд орны нөлөөллийг судлах Б.Баянмөнх 2018 Байгалийн шинжлэх ухаан