Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"���������������������� ����������"
Хайлтын үр дүн: 3799 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
202000003 Монголчуудын ан амьтныг хамгаалах уламжлалт зан үйл,ёс заншил ба орчин үе Д.Оюунгэрэл 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900111 Газрын цардасын органик бодисын судалгаа Г.Долмаа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
202000013 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн удирдлага, хяналтын програмчлал Д.Мөнхтуяа 2020 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201900153 Сайжруулах шахмал түлшний хөдөлгөөнт үйлдвэр Ж.Дугаржав 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201900027 Монгол орны хөхтөн амьтдын араг ясны эталон жишиг эх хэрэглэхүүн Ц.Мөнхзул 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900127 Татварын бодлого, багц хуулийн шинэчлэл эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа Д.Сувдаа 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900130 Биологийн системд үүсэх чөлөөт радикалын судалгаа М.Тамара 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900113 Малчдын ахуйн хэрэглээний энергийн хэмнэлттэй төхөөрөмжийн судалгаа, туршилт үйлдвэрлэл Я.Рэнчинванжил 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201900112 Химийн аргаар сайжруулсан идэвхжүүлсэн нүүрсэн шингээгч материал гарган авч, хөнгөн үйлдвэрийн хаягдал уснаас будагч бодис салгах Б.Нарандалай 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900081 Хачигт энцефалит болон япон энцефалит өвчнийг ялган оношлох фермент холбоот эсрэг биемийн урвалын цомог бэлтгэн нийлүүлэх нь Д.Эрдэнэчимэг 2019 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан