Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан
Нэвтрэх

Судалгаа боловсруулалтын ажлын хайлтХайх СБА           

Төслийн нэр:
Төслийн удирдагч овог: Төслийн удирдагч нэр:
Төслийн төрөл: Захиалагч:
Салбар: Түлхүүр үг:
Он: Аннотаци:
Хайлтын нөхцөл :
  • Түлхүүр үг:"����������"
Хайлтын үр дүн: 4150 бичлэг олдлоо.


Улсын дугаар Судалгаа боловсруулалтын ажлын нэр Удирдагч Дуусах Салбар
202000010 Ходоодны хожуу үеийн хавдрын эрсдлийг бууруулах гарын авлага боловсруулах Л.Тулгаа 2020 Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан
202000009 Бэлчээрийн баг малын дотор махаар бэлэн хоол үйлдвэрлэх технологи .Бямбасүрэн 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
202000007 Монгол орны нугын ургамалжлын хөдлөлзүйн судалгаа Н.Нарантуяа 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
202000003 Монголчуудын ан амьтныг хамгаалах уламжлалт зан үйл,ёс заншил ба орчин үе Д.Оюунгэрэл 2020 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900111 Газрын цардасын органик бодисын судалгаа Г.Долмаа 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
202000013 Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн удирдлага, хяналтын програмчлал Д.Мөнхтуяа 2020 Хөдөө аж ахуйн (ХАА) шинжлэх ухаан
201900153 Сайжруулах шахмал түлшний хөдөлгөөнт үйлдвэр Ж.Дугаржав 2019 Инженерийн ухаан, технологи
201900027 Монгол орны хөхтөн амьтдын араг ясны эталон жишиг эх хэрэглэхүүн Ц.Мөнхзул 2019 Байгалийн шинжлэх ухаан
201900127 Татварын бодлого, багц хуулийн шинэчлэл эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа Д.Сувдаа 2019 Нийгмийн шинжлэх ухаан
201900099 Монгол улсын түлш, эрчим хүчний 2014-2018 оны баланс боловсруулах судалгаа Х.Энхжаргал 2019 Инженерийн ухаан, технологи